Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Lokalne akcijske skupine povezane v partnerstvo: LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Občina Žiri
 • Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.
 • LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta: 516.071,64 EUR
Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 124.439,68 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 99.955,67 EUR
Trajanje projekta: 1. april 2019 - 31. oktober 2020

Ozadje
Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin (LAS) so obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

 • LAS loškega pogorja – čevljarstvo
 • LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon Ozbič
 • LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo
 • LAS s CILJem – z rudarstvom povezane obrti, čipka

V Žireh, ki spada v območje LAS loškega pogorja je že od 16. stol. prisotna čevljarska obrt. Postala je ena temeljnih gospodarskih dejavnosti območja, poznana po izdelavi močne in trpežne obutve. Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovalo veliko obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev, ki so se združevali v čevljarske zadruge. Leta 1947 pa je bila ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino.

Danes to čevljarsko tradicijo in identiteto kraja predstavljata podjetje Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz Karner z izdelovanjem obutve ter Občina Žiri z muzejsko zbirko. S projektom Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost se gradi na gospodarskem in turističnem potencialu čevljarske obrti ter predstavitvi in razvoju kraja Žiri kot čevljarskega mesta z dolgo in zanimivo zgodovino.

S projektom se bosta povezali zgodbi, na eni strani svetovno znanega podjetja Alpine, ki slovi po kvalitetni obutvi tako športne kot modne obutve, ter na drugi strani leta 2014 ustanovljene delavnice AK Alojz Karner, ki ohranja bogato zapuščino mojstra čevljarja Alojza Karnerja tradicionalnega ročnega izdelovanja obutve. Partnerji bodo s skupnim sodelovanjem gradili na turistični in gospodarski priložnosti ter na identiteti kraja skozi čevljarsko obrt.

Cilj
Cilj projekta je čevljarstvo kot obrt izkoristiti v smeri gospodarske in turistične priložnosti območja ter graditi identiteto kraja Žiri v smeri čevljarskega mesta.

Aktivnosti

Faza 1 (1. april 2019 - 28. februar 2020):

 • Priprava metodologije za skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma
 • Ogled dobrih praks na območjih partnerskih LAS
 • Srečanje in predstavitev partnerskih LAS
 • Ureditev sprejemno razstavnega prostora v prostorih Alpine
 • Ureditev prostora za demonstracijo ročne izdelave čevljev v prostorih delavnice AK Alojz Karner
 • Raziskava dediščine čevljarstva (čevljarska znanja)
 • Razvoj produktov osnovanih na tradiciji (čevljarska malica)
 • Predstavitev razvoja čevljarstva v Žireh skozi promocijske video vsebine
 • Predstavitev čevljarske obrti skozi potujočo razstavo
 • Promocija projekta v različnih medijih

Faza 2 (1. februar 2020 - 31. oktobra 2020):

 • Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma
 • Ogled dobrih praks na območjih partnerskih LAS
 • Srečanje in predstavitve partnerskih LAS
 • Implementacija dobre prakse s področja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma v nove produkte
 • Raziskave in razvoj modelov obutve v tradicionalni tehniki izdelave obutve
 • Vključevanje ponudbe sestavin naravne in kulturne dediščine v turistične pakete območja
 • Načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta
 • Oblikovanje in pilotna izvedba programov predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta (paketov dediščinskega turizma)
 • Zbiranje in dokumentiranje ter prenos znanj med industrijskim in tradicionalnim načinom izdelave obutve
 • Predstavitev čevljarske obrti skozi izvedbo potujočih razstav
 • Predstavitev turističnih produktov in čevljarstva preko različnih medijev
 • Promocija projekta v različnih medijih, preko novinarske konference ter izdelavo skupne brošure o projektu

Rezultati

 • Vzpostavljeno sodelovanje čevljarske industrije in tradicionalnega čevljarstva
 • Novi turistični produkti dediščinskega turizma
 • Nakup opreme z namenom ohranjanja dediščine
 • Ohranjena čevljarske dediščine in čevljarska znanja
 • Povezovanje in skupni nastop na trgu nosilcev dediščinskega turizma na območju v operacijo vključenih LAS
 • Izdelan načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta

Kontakti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovoren Aleš Kacin. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://las-pogorje.si/